Tutkimusta pinnasta pohjaan!

Lyhyesti

Suomen vesistöpalvelu osuuskunta on vuonna 2004 perustettu kalatalouden ja vesiympäristön parissa toimiva yritys. Osuuskunnan jäsenet ovat toimineet kalatalouden ja ympäristöalan parissa monipuolisissa työtehtävissä. Jäsenistöllämme on runsaasti työkokemusta alalta eri työnantajien palveluksessa (mm.Te-keskukset, RKTL, Ympäristökeskukset, kalatalouskeskukset).

Tarjoamme

Tarjoamme kalatalouden ja ympäristöalan organisaatioille (viranomaiset, kunnat, kalastusalueet, osakaskunnat, yritykset) mm. seuraavia palveluita:

Yhteistyöterveisin,

Suomen vesistöpalvelu osk