Tarjoamme seuraavanlaisia palveluita:

 • Vesistökunnostusten suunnittelu ja ohjaus
  • Virtavesien ennallistamissuunnitelmat
  • Istutussuunnitelmat
  • Kalastonhoitosuunnitelmat
  • Kalastuksen järjestämissuunnitelmat

 • Käyttö- ja hoitosuunnitelmat
  • Käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatiminen
  • Voimassa olevien käyttö- ja hoitosuunnitelmien päivittäminen

 • Kalataloudelliset velvoitetarkkailut
  • Erilaisten kalataloudellisten velvoitetarkkailuiden suorittaminen
  • Velvoitetarkkailuaineistojen tallennus, käsittely ja raportointi

 • Hankkeiden suunnittelu, hanke- ja rahoitushakemukset
  • Erilaisten kalataloudellisten hankkeiden esivalmistelu
  • Hanke- ja rahoitushakemusten täyttö

 • Koekalastusten ja ravustusten suunnittelu, toteutus ja raportointi
  • Koeverkkokalastusten suunnittelu ja toteutus
  • Sähkökoekalastukset ja raportointi
  • Koeravustukset ja rapukantojen kirjallinen analysointi

 • Kalataloudellisten aineistojen kerääminen, käsittely ja raportointi
  • Kalastustiedustelut
  • Kalojen ikä- ja ravintonäytteet
  • Pohjaeläinnäytteet
  • Tulosten analysointi ja raportointi

 • Kalatalouden esitelmät ja koulutustilaisuudet
  • Esitelmät ja luennot eri kalatalouden aiheista
  • Koulutusta ja neuvontaa kalatalouden aiheista esim. talkooporukoille
  • Mm. erilaiset näytteenotto menetelmät, koekalastusten ja ravustusten toteuttaminen