Olemme olleet suunnitelemassa ja toteuttamassa erilaisia alan projekteja, joista tässä hieman tietoa:

 • Kokemäenjoen (Sastamala - Harjavalta) täplärapuistutuksien tuloksellisuuden seurantaraportti, Pohjois-Savon- ja Varsinais-Suomen Ely-keskus 2016 (pdf)
 • Vanajaveden (Valkeakoski - Akaa) täplärapuistutuksen tuloksellisuuden seurantaraportti, Hämeen Ely-keskus 2015 (pdf)
 • Rapukantojen käyttö- ja hoitosuunnitelma Etelä-savoon, Etelä-Savon Ely-keskus 2015 (lisätietoja)
 • Sähkökoekalastuksia Mäntyharjun, Uitonvirran ja Joroisvirran reiteillä 2015, Etelä-Savon Ely-keskus 2015
 • Pienpoikasistutuksia Uitonvirran ja Joroisvirran reiteillä 2015, Etelä-Savon Ely-keskus 2015
 • Muurin- ja Venäjänkosken kalataloudellisen kunnostuksen asiantuntijapalvelut 2015, Etelä-Savon Ely-keskus 2015
 • Järvitaimenen mädin kuoriutuminen ja poikasten selviytyminen ensimmäisestä kasvukaudesta Uitonvirranreitillä, Etelä-Savon Ely-keskus 2015 (lisätietoja)
 • Sähkökoekalastuksia Mäntyharjun, Uitonvirran Heinäveden ja Joroisvirran reiteillä 2014, Etelä-Savon Ely-keskus 2014
 • Mäti- ja pienpoikasistutuksia Uitonvirran ja Joroisvirran reiteillä 2014, Etelä-Savon Ely-keskus 2014
 • Maastoselvitys Kourajoen kalataloudellisista kunnostusmahdollisuuksista. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2011
 • Lohi ja taimen Oulujärvellä 2030 - Onko Kainuussa vaelluskalapotentiaalia? Selvitys Oulujärveen laskevien vesistöjen mahdollisuuksista tuottaa vaelluspoikasia, Kainuun Etu Oy / Kainuun vaelluskalahanke 2010
 • Hämeen TE-keskuksen 2004-2008 suorittamien järvitaimen- ja kirjolohivelvoiteistutusten tuloksellisuus Carlin-merkkipalautuksiin perustuen. Raportointi, Hämeen ELY-keskus 2010
 • Vaikkojoen sähkökoekalastukset ja raportointi, Pohjois-Karjalan TE-keskus 2009
 • Vesienhoitosuunnitteluun liittyvän perusseurannan sähkökoekalastukset Etelä-Savossa, Etelä-Savon TE-keskus 2009
 • Outokummun Kuusjoen sähkökoekalastukset ja raportointi, Pohjois-Karjalan TE-keskus 2008
 • Pielisen järvilohi ja taimen -hankkeeseen liittyvät sähkökoekalastukset Pohjois-Karjalassa, Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy 2008
 • Janakkalan Kernaalanjärven ja Hiidenjoen sekä Lahden ja Orimattilan Porvoonjoen koeravustukset 2008
 • Leppähampaanjoen kunnostussuunnitelma, Hämeen TE-keskus 2008
 • Vammalassa ja Äetsässä sijaitsevien virtavesien vaelluseste- ja kunnostustarveselvitys 130km, Hämeen TE-keskus 2007
 • Vaahtovanjoen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman esiselvitys, Pohjois-Savon TE-keskus 2007
 • Uittosääntöjen kumoamiseen liittyviä koskikunnostussuunnitelmia Pohjois-Savon alueella, Pohjois-Savon ympäristökeskus 2007
 • Vanajaveden reitin yläosien vaelluseste- ja kunnostusmahdollisuusselvitys. Maastoinventointeja, sekä raportointi, Hämeen TE-keskus 2006
 • Uittosääntöjen kumoamiseen liittyviä maastoinventointeja Pohjois-Savon alueella ja raportointi, Pohjois-Savon ympäristökeskus 2006
 • Verkkokoekalastuksia NORDIC-yleiskatsausverkoilla Etelä- ja Länsi-Suomen alueella, sekä tulosten tallennus, Riista- ja kalatatalouden tutkimuslaitos 2006
 • Kyläjoen kalataloudellinen kunnostussuunnitelma, Kaavi-Juojärven kalastusalue 2006
 • Vaikkojoen kalastonhoitosuunnitelma, Pohjois-Karjalan TE-keskus 2006
 • Videokuvausanalyysi, jossa selvitettiin täpläravun poikasten sosiaalista hierarkiaa yksilöiden välisten agressiivisten kohtaamisten perusteella, Riista- ja kalatatalouden tutkimuslaitos 2005
 • Sähkökalastus ja raportointi Valtimon kalastusalueelle, 2005
 • Sähkökalastus ja raportointi Outokummun Lietukkajoen vesistössä 2005
 • Sähkökalastus ja raportointi Murolekoskella, osa Pienvesien kunnostushanke nro 2843 puitteissa tehtyä Murolekosken kalastoselvitystä, 2005
 • Sähkökoekalastus ja raportointi Vaikkojoen valuma-alueella, Pohjois-Karjalan TE-keskus ja Vaikkosäätiö 2004-2005
 • Vaikon Valakeet-hankkeen haastattelu- ja markkinointityöt, Vaikkosäätiö 2004-2005
 • Vaikkojoen taimenpolku (K. Määttänen & J. Ruokolainen), Vaikkosäätiö 2005
 • Järvitaimenen ja kirjolohen istutusten tuloksellisuus Vanajavedellä Tampereen Pyhäjärvellä ja Nokian Kulovedellä Carlin-merkkipalautuksiin perustuen, Hämeen TE-keskus 2005
 • Nokian Laajanojan kunnostussuunnitelma, Nokian kaupunki 2004

Lisäksi osuuskunnan jäsenillä on muista alan projekteista paljon henkilökohtaista kokemusta.